ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

You look so cute.

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า คุณน่ารักจังเลย


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่