ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

You are so adorable.

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า คุณนี่น่ารักจริง ๆ เลย


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่