ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

You are really good-looking.

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า คุณดูดีจริง ๆ เลยนะ


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่