ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

You are awesome!

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า คุณนี่อย่างเจ๋ง


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่