ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

You are amazing!

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า คุณนี่แบบสุดยอดเลย


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่