ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

Keep this somewhere safe

[คำในภาษาอังกฤษ]

แปลว่า เก็บอันนี้ไว้สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะ


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่