ภาษาอังกฤษ

Keep it up

แปลว่า สู้ๆ (สู้ต่อไป)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "Keep it up"

  • Keep it up

วลีภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "ENG 2 THAI"