ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

It was so cute. Every time we'd go for a walk on the beach.

[คำในภาษาอังกฤษ]

compliment - คำชมเชย ›

แปลว่า มันน่ารักมากเลย ทุกครั้งที่เราไปเดินเล่นที่ชายหาด


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่