ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

Have a good day!

[คำในภาษาอังกฤษ]

Goodbye - การบอกลา ›

แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเธอนะ


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่