ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

Concentrate your work

[คำในภาษาอังกฤษ]

At work - ในที่ทำงาน ›

แปลว่า ตั้งใจทํางานนะ


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่