แจกคำศัพท์ หมวดตัว G

03/11/2019

วันนี้เอาคำศัพท์มาสรุปให้ทบทวนก่อนสอบ ตามที่เห็นออกข้อสอบบ่อย ๆ ในหมวดตัวอักษร G มาให้ดูกัน

คำศัพท์ประเภทแปลว่า
Genuinea.ของแท้
Garnerv.สะสม
Generatev.สร้างขึ้น
Guiltya.ซึ่งรู้สึดผิด
Gigantica.ใหญ่โต
Gesturen.แสดงท่าทาง
Garmentn. เสื้อผ้า
Gainv.ได้รับ
Generousa.ใจกว้าง
Glancev.แอบดู