แผนภูมิวงกลมของ adjective ที่มีความหมายคล้ายกัน

31/10/2019

วันนี้แวะมาแนะนำ แผนภูมิวงกลมของ adjective หรือ คําคุณศัพท์ ที่มีความหมายคล้ายกัน โดยบางบริบทสามารถใช้แทนกันได้เลยด้วย เอาไว้ใช้เวลาคิดคำศัพท์ไม่ออก แนะนำว่าให้จำคำหลัก ๆ ให้ได้ก่อน ค่อยไปใช้คำอื่นที่มีความละเอียดเหมาะสมที่สุดต่อไป

เป็นเหมือนเคล็ดลับเลยนะ ยิ่งจำก่อนเข้าห้องสอบได้ น่าจะช่วยได้เยอะ 😁😁😁